Varování před podvodnými e-maily

Chtěli bychom vás upozornit na výskyt podvodných emailů, které se snaží vylákat citlivé údaje o zabezpečovacích prvcích k bankovním účtům. Tyto emaily byly rozeslány na náhodné emailové adresy. Zaznamenali jsme tedy i několik emailů rozeslaných klientům ING Bank.

Podvodné emaily se snaží vytvořit dojem, že odesilatelem je ING Bank. Obsahují odkaz na stránku, která vás navádí k zadání vašich osobních zabezpečovacích prvků.

Jak podvodný email rozpoznat a jak na něj případně zareagovat?

  • Podvodný e-mail má ve svém textu hypertextové odkazy, které vás zavedou na stránky, kde musíte uvést své osobní zabezpečovací údaje/prvky/informace
  • Podvodný e-mail bude žádat o potvrzení vašich osobních údajů/zabezpečovacích prvků elektronickou poštou

Pokud obdržíte e-mail, který vykazuje výše uvedené znaky, v žádném případě na něj neodpovídejte a neotevírejte odkazy v něm uvedené!

Pokud jste již na obdobný email zareagovali, prosím rovněž nás kontaktujte na výše uvedené bezplatné telefonní lince, kde vám operátoři nabídnou možnost bezplatné změny hesla nebo blokace účtu a vygenerování nových přístupových prvků.

Vaše čísla účtů, zákaznické číslo, PIN a identifikační číslo zákazníka jsou klíčem k vašemu účtu. Veškeré tyto informace bezpečně uchovejte, nikdy nepředávejte další osobě a ani je neuvádějte do e-mailu.

Do Internetového bankovnictví ING se přihlašujte pouze přes oficiální webové stránky ING. Nikdy si neukládejte ani nekopírujte adresu Internetového bankovnictví z emailů či jiných zdrojů.

Chtěli bychom vás ujistit, že ani po zneužití vašich přístupových prvků nemůže dojít k neoprávněnému výběru vašich úspor. Po přihlášení do Internetového bankovnictví lze zadávat pokyny k převodu finančních prostředků pouze ve prospěch vámi předem nadefinovaných transakčních účtů. Transakční účty nelze v rámci Internetového bankovnictví změnit. Transakce z ING Fondů ve prospěch jiného účtu než je vaše ING Konto jsou autorizovány pomocí SMS zprávy zaslané na vámi předem písemně zaregistrovaný autorizační mobilní telefon.

Máte-li jakoukoliv pochybnost o jakémkoliv e-mailu, který jste obdrželi pod hlavičkou ING Bank nebo ING, prosím, kontaktujte naše kontaktní centrum na bezplatné telefonní lince 800 159 159.

Více informací o bezpečnosti používání internetového bankovnictví se můžete dozvědět na našich webových stránkách v sekci Bezpečnost stránek.