Makroekonomické ohlédnutí za prvním pololetím letošního roku

  • Společně s hlavním ekonomem ING Bank Jakubem Seidlerem se ohlédneme za nejdůležitějšími ekonomickými událostmi prvního pololetí letošního roku.
  • Hostem tohoto webináře bude Jakub Seidler, hlavní ekonom ING Bank.

Prezentace ke stažení

Tato prezentace má pouze informační charakter za účelem představení služeb ING Bank N.V., její text není právně závazný, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů a není závazkem ING Bank N.V. k uzavření jakékoli smlouvy. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investovaných prostředků není garantována. S investováním jsou spojena některá rizika, hodnota investice může kolísat.