Investiční akademie - Psychologie investora II

Pokračování webináře "Psychologie investora I." Popíšeme si nejčastější chyby, kterých se většina nevědomky dopouští a jejichž eliminace výrazně zvýší vaše možnosti při zhodnocování finančních prostředků na kapitálových trzích.

Prezentace ke stažení

Tato prezentace má pouze informační charakter za účelem představení služeb ING Bank N.V., její text není právně závazný, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů a není závazkem ING Bank N.V. k uzavření jakékoli smlouvy. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investovaných prostředků není garantována. S investováním jsou spojena některá rizika, hodnota investice může kolísat.