Představení Fidelity Fondu světových dluhopisů s vysokým výnosem

  • Co jsou to dluhopisy s vysokým výnosem
  • Jaká je strategie, cíl, výkonnost a složení portfolia fondu
  • Aktuální vývoj finančních trhů

Prezentace ke stažení

Tato prezentace má pouze informační charakter za účelem představení služeb ING Bank N.V., její text není právně závazný, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů a není závazkem ING Bank N.V. k uzavření jakékoli smlouvy.

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investovaných prostředků není garantována. S investováním jsou spojena některá rizika, hodnota investice může kolísat.