Představení nabídky investování do podílových fondů od ING Bank

  • Co jsou ING Investice a jaké mají výhody
  • Jaké fondy jsou v nabídce
  • Představení investičních společností
  • Stručný přehled o aktuálním dění na finančních trzích

Tato prezentace má pouze informační charakter za účelem představení služeb ING Bank N.V., její text není právně závazný, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů a není závazkem ING Bank N.V. k uzavření jakékoli smlouvy.

Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investovaných prostředků není garantována. S investováním jsou spojena některá rizika, hodnota investice může kolísat.