Představení nové nabídky ING Podílových fondů

  • Jaké fondy tvoří novou nabídku
  • Výhody nové nabídky
  • Komu je tato nabídka určená
  • Jak si vybrat vhodný fond aneb jak poznat svůj investiční profil

Prezentace ke stažení

Více o nákladech a poplatcích, cílovém trhu a rizicích investování zjistíte ve webináři Regulace MiFID II a rizika investování do podílových fondů.

Tato prezentace má pouze informační charakter za účelem představení služeb ING Bank N.V., její text není právně závazný, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů a není závazkem ING Bank N.V. k uzavření jakékoli smlouvy. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investovaných prostředků není garantována. S investováním jsou spojena některá rizika, hodnota investice může kolísat.