Představení nové nabídky ING Podílových fondů

  • Jaké fondy tvoří novou nabídku
  • Výhody nové nabídky
  • Komu je tato nabídka určená
  • Jak si vybrat vhodný fond aneb jak poznat svůj investiční profil

Prezentace ke stažení

Tato prezentace má pouze informační charakter za účelem představení služeb ING Bank N.V., její text není právně závazný, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů a není závazkem ING Bank N.V. k uzavření jakékoli smlouvy. Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investovaných prostředků není garantována. S investováním jsou spojena některá rizika, hodnota investice může kolísat.