Představení fondu Fidelity Emerging Markets

  • Hlavní výhody fondu pro investory
  • Investiční strategie fondu
  • Představení portfolio manažera fondu
  • Top pozice fondu, složení portfolia a historická výkonnost
  • Komentář k vývoji trhů

Prezentace ke stažení

Tato prezentace má pouze informační charakter za účelem představení služeb ING Bank N.V., její text není právně závazný, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů a není závazkem ING Bank N.V. k uzavření jakékoli smlouvy.Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investovaných prostředků není garantována. S investováním jsou spojena některá rizika, hodnota investice může kolísat.