Co vše můžete dělat online aneb jak spravovat své úspory co nejefektivněji

  • Jak vybrat vhodný fond
  • Jak jednoduše zainvestovat
  • Jak sledovat vývoj fondů v čase

Prezentace ke stažení

Tato prezentace má pouze informační charakter za účelem představení služeb ING Bank N.V., její text není právně závazný, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů a není závazkem ING Bank N.V. k uzavření jakékoli smlouvy.Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investovaných prostředků není garantována. S investováním jsou spojena některá rizika, hodnota investice může kolísat.