Komentář k vývoji na globálních akciových trzích

  • Aktuální témata, která hýbou finančními trhy
  • Výhled na globální trhy v roce 2016
  • Výkonnost vybraných akciových indfexů Evropy, Ameriky a Číny

Prezentace ke stažení

Tato prezentace má pouze informační charakter za účelem představení služeb ING Bank N.V., její text není právně závazný, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů a není závazkem ING Bank N.V. k uzavření jakékoli smlouvy.Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investovaných prostředků není garantována. S investováním jsou spojena některá rizika, hodnota investice může kolísat.