Jak ustát kolísání na finančních trzích

  • Proč trhy kolísají
  • Jak ustát krátkodobé propady investic
  • Na co se připravit a co nikdy nedělat
  • Výhled na rok 2016

Prezentace ke stažení

Tato prezentace má pouze informační charakter za účelem představení služeb ING Bank N.V., její text není právně závazný, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů a není závazkem ING Bank N.V. k uzavření jakékoli smlouvy.Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investovaných prostředků není garantována. S investováním jsou spojena některá rizika, hodnota investice může kolísat.