Představení investiční strategie Fidelity Fondu asijských akcií

  • Strategie fondu
  • Jaký je cíl, historická výkonnost a složení portfolia fondu
  • Aktuální vývoj a výhled vývoje finančních trhů

Prezentace ke stažení

Tato prezentace má pouze informační charakter za účelem představení služeb ING Bank N.V., její text není právně závazný, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů a není závazkem ING Bank N.V. k uzavření jakékoli smlouvy.Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investovaných prostředků není garantována. S investováním jsou spojena některá rizika, hodnota investice může kolísat.

Otázky z webináře:

Dobrý den, není možné že by se v Číně jakožto v komunistickém státě znárodňovaly společnosti a tím fond strácel hodnotu?

V posledních pár letech udělala Čína mnohé pro to, aby se z ní stala liberálnější ekonomika. Liberalizace úrokové míry, reformy na burze a stálá internacionalizace její měny jsou příklady zmíněných reforem, které proběhly za poslední roky. Vláda dokonce zjišťuje, že soukromé společnosti ženou růst čínské ekonomiky, zatímco mnohé státní společnosti zůstávají neefektivní a s vysokým zadlužením.

Nicméně, pokud by Čína měla zestátnit některé ze soukromých společností, pak by tímto byli zasaženi všichni původní majitelé té společnosti (včetně fondu, který má takovou společnost v portfoliu).

Co bychom rádi zdůraznili je fakt, že máme s největší pravděpodobností ten největší výzkumný tým, který sídlí v Číně a Hong Kongu, který se stará o to, abychom mohli takovým případům předejít. Současně máme tým dvanácti výzkumných analytiků v Šanghaji a Hong Kongu, kteří se zabývají exkluzivně čísnkými akciemi, a dalších jedenáct výzkumných analytiků, kteří pokrývají čínské akcie jako část svého regionálního pokrytí. Tito analytici se zabývají jak A, tak H akciemi. Navíc máme tým 15 výzkumných specialistů (kteří podporují výzkumné analytiky pomocí finančních modelů, průmyslového výzkumu, výzkumu dat atd.). Portfolio Manager Surajan Mukherjee velmi často osobně cestuje za účelem schůzek se společnostmi, ale i vládními představiteli, regulačními orgány atd.