Podílové fondy a zdanění – speciální hosté: daňoví poradci z Deloitte

  • Jaká jsou pravidla pro osvobození od daně u investování do podílových fondů
  • Na koho se podmínky vztahují a jaké jsou výjimky
  • Jak správně evidovat nákupy a prodeje fondů
  • Jak danit v případě pravidelných investic
  • Jakou formou lze podat daňové přiznání a jaké jsou aktuální klíčové termíny
  • Dotazy

Prezentace ke stažení

Tato prezentace má pouze informační charakter za účelem představení služeb ING Bank N.V., její text není právně závazný, nejedná se o nabídku ke koupi cenných papírů a není závazkem ING Bank N.V. k uzavření jakékoli smlouvy.Minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích a návratnost investovaných prostředků není garantována. S investováním jsou spojena některá rizika, hodnota investice může kolísat.