Investiční webináře ING Bank

Online webináře ze světa investic pro vás připravují odborníci ING Bank.

Jak profitovat z globálních demografických trendů?

 • Dlouhodobé demografické trendy povedou k významným změnám v globální ekonomice. Na tomto webináři vám představíme fond Fidelity Global Demographics, který si za svůj cíl klade na těchto dlouhodobých trendech profitovat.
 • Hostem tohoto webináře bude Eva Miklášová, zástupkyně investiční společnosti Fidelity International pro Českou republiku.

Prezentující:

Petr Žabža, ING Bank
Petr Žabža
Ředitel investičních produktů ING Bank v ČR

 

Investiční akademie - Psychologie investora I.

 • Emoce hýbou (nejenom) finančními trhy. Pojďme se podívat, jak vás může vás vlastní mozek v průběhu investičního procesu klamat, jaké varovné signály poslouchat a jaké ne a jak svůj "plazí mozek" zkrotit.
 • Hostem tohoto webináře bude Eva Miklášová (Fidelity Intl.), produktový manažer podílových fondů ING Bank.

Prezentující:

Petr Žabža, ING Bank
Petr Žabža
Ředitel investičních produktů ING Bank v ČR

Jak investuje fond Fidelity America?

 • Ve Spojených státech najdeme dvě největší akciové burzy světa. V rámci webináře si představíme fond Fidelity America, který investuje do špičkových inovativních firem v USA - projdeme si seznam hlavních držených společností, investiční strategii fondu a výhled pro další měsíce letošního roku.

Prezentující:

Petr Žabža, ING Bank
Petr Žabža
Ředitel investičních produktů ING Bank v ČR

 

Investiční strategie největších světových správců majetku

 • Investičních stylů a přístupů je relativně hodně, manažeři porfolií je navíc rádi kombinují. Pojďme si proto vysvětlit hlavní rozdíly mezi růstovým a hodnotovým přístupem a objasnit si, jaké další metody existují a jaký vliv na chování portfolia fondu mohou mít.
 • Hostem tohoto webináře bude Eva Miklášová, zástupkyně investiční společnosti Fidelity International pro Českou republiku.

Prezentující:

Petr Žabža, ING Bank
Petr Žabža
Ředitel investičních produktů ING Bank v ČR

 

Investiční akademie - Psychologie investora II

 • Pokračování webináře "Psychologie investora I." Popíšeme si nejčastější chyby, kterých se většina nevědomky dopouští a jejichž eliminace výrazně zvýší vaše možnosti při zhodnocování finančních prostředků na kapitálových trzích.

Prezentující:

Petr Žabža, ING Bank
Petr Žabža
Ředitel investičních produktů ING Bank v ČR

 

BlackRock World Healthscience - fond pro "dravé" investory

 • Představení fondu BlackRock World Healthscience, investujícího do akcií společností s hlavní ekonomickou činností v sektorech zdravotnictví, biotechnologie, farmacie, zdravotní technologie a zásobování.

Prezentující:

Petr Žabža, ING Bank
Petr Žabža
Ředitel investičních produktů ING Bank v ČR

 

Odkaz na webinář:

Zaregistrujte se nyní a před začátkem webináře vám pošleme notifikaci:

 


Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Souhlasím s jejich ověřením a zpracováním ING Bank N.V. (dále jen Banka), a to až do odvolání tohoto souhlasu z mé strany v písemné formě. Souhlasím, aby Banka ve smyslu platného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen Zákon):

 • zpracovávala a uchovávala jako správce moje osobní údaje uvedené v mnou vyplněném formuláři,
 • využívala moje osobní údaje za účelem určeným povahou mnou vyplněného formuláře a dále k zasílání marketingových nabídek Banky,
 • dle své potřeby a výběru pověřila zpracováním mých osobních údajů zpracovatele, který k tomu prokazatelně splňuje předpoklady stanovené právem České republiky, zejména osobám náležejícím do skupiny ING, případně svým dodavatelům,
 • předávala ve smyslu § 27 Zákona moje výše uvedené osobní údaje v případě potřeby do jiných států i mimo EU.

Beru na vědomí, že více o zpracování osobních údajů se mohu dozvědět v Ustanovení o ochraně osobních údajů ING Bank N.V., pobočka Praha, dále že můžu požádat Banku o vysvětlení zpracování mých osobních údajů, požadovat jejich doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv písemně odvolat. Prohlašuji, že jsem byl ve smyslu ustanovení § 11 Zákona Bankou řádně informován o zpracování mých osobních údajů, mých právech jakožto subjektu údajů a o povinnostech správce a zpracovatele mých osobních údajů.

*ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí a registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431 a zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze ING Bank N.V., se sídlem na adrese Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930.