Investiční webináře ING Bank

Online webináře ze světa investic pro vás připravují odborníci ING Bank.

Investiční akademie - typologie podílových fondů trochu jinak

 • Vysvětlíme si charakteristiky všech hlavních typů podílových fondů a jejich specifika vůči ostatním investičním instrumentům. Projdeme si principy jejich fungování a ukážeme Vám, jak správa Vašich peněz v takovém podílovém fondu opravdu probíhá.
 • Hostem tohoto webináře bude Michal Mitrega, produktový manažer podílových fondů ING Bank.

Prezentující:

Vladimíra Bartejsová, ING Bank
Petr Žabža
Ředitel investičních produktů ING Bank v ČR

Vladimíra Barejsová, ING Bank
Michal Mitrega
Produktový manažer podílových fondů ING Bank

Nová nabídka ING Podílových fondů - šest měsíců poté

 • Nová nabídka ING Podílových fondů je s námi už šest měsíců. Pojďme se podívat, jak se jednotlivým fondům v tomto období dařilo a jaké oblibě se u vás těší. Zodpovíme také nejčastější otázky, které nám ve vztahu k nové nabídce pokládáte.
 • Hostem tohoto webináře bude Michal Mitrega, produktový manažer podílových fondů ING Bank.

Prezentující:

Vladimíra Barejsová, ING Bank
Petr Žabža
Ředitel investičních produktů ING Bank v ČR

Vladimíra Barejsová, ING Bank
Michal Mitrega
Produktový manažer podílových fondů ING Bank

Dluhopisové investice v prostředí rekordně nízkých úroků

 • Představíme si vlajkovou loď mezi dluhopisovými fondy společnosti Franklin Templeton - Templeton Global Bond a Templeton Global Return Fund. Popíšeme si investiční strategii, typy instrumentů v portfoliu fondu a pobavíme se o tom, pro jaký typ investora jsou tyto fondy vhodné.
 • Hostem tohoto webináře bude Ludovít Javorský, zástupce investiční společnosti Franklin Templeton pro Českou republiku.

Prezentující:

Vladimíra Barejsová, ING Bank
Petr Žabža
Ředitel investičních produktů ING Bank v ČR

 

Investiční akademie - terminologie podílových fondů a jak se v ní vyznat

 • Terminologie podílových fondů je široká a v čase se mění. Popíšeme a vysvětlíme si hlavní termíny, vysvětlíme co znamejí, co vám vlastně říkají a jak důležité pro vaše investiční rozhodování jsou.
 • Hostem tohoto webináře bude Michal Mitrega, produktový manažer podílových fondů ING Bank.

Prezentující:

Vladimíra Barejsová, ING Bank
Petr Žabža
Ředitel investičních produktů ING Bank v ČR

Vladimíra Barejsová, ING Bank
Michal Mitrega
Produktový manažer podílových fondů ING Bank

Světový den investičních fondů

 • Uděláme si malý exkurs do historie podílových fondů. Popíšeme si jak a proč vznikly a ukážeme si, jak se jejich charakter v průběhu let měnil - v závislosti na situaci na trhu, požadavcích klientů a regulatorním prostředí.
 • Hostem tohoto webináře bude Michal Mitrega, produktový manažer podílových fondů ING Bank.

Prezentující:

Vladimíra Barejsová, ING Bank
Petr Žabža
Ředitel investičních produktů ING Bank v ČR

Vladimíra Barejsová, ING Bank
Michal Mitrega
Produktový manažer podílových fondů ING Bank

Jak profitovat z globálních demografických trendů?

 • Dlouhodobé demografické trendy povedou k významným změnám v globální ekonomice. Na tomto webináři vám představíme fond Fidelity Global Demographics, který si za svůj cíl klade na těchto dlouhodobých trendech profitovat.
 • Hostem tohoto webináře bude Eva Miklášová, zástupkyně investiční společnosti Fidelity International pro Českou republiku.

Prezentující:

Vladimíra Barejsová, ING Bank
Petr Žabža
Ředitel investičních produktů ING Bank v ČR

 

Odkaz na webinář:

Zaregistrujte se nyní a před začátkem webináře vám pošleme notifikaci:

 


Prohlašuji, že mnou výše uvedené údaje jsou pravdivé a úplné. Souhlasím s jejich ověřením a zpracováním ING Bank N.V. (dále jen Banka), a to až do odvolání tohoto souhlasu z mé strany v písemné formě. Souhlasím, aby Banka ve smyslu platného zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, (dále jen Zákon):

 • zpracovávala a uchovávala jako správce moje osobní údaje uvedené v mnou vyplněném formuláři,
 • využívala moje osobní údaje za účelem určeným povahou mnou vyplněného formuláře a dále k zasílání marketingových nabídek Banky,
 • dle své potřeby a výběru pověřila zpracováním mých osobních údajů zpracovatele, který k tomu prokazatelně splňuje předpoklady stanovené právem České republiky, zejména osobám náležejícím do skupiny ING, případně svým dodavatelům,
 • předávala ve smyslu § 27 Zákona moje výše uvedené osobní údaje v případě potřeby do jiných států i mimo EU.

Beru na vědomí, že více o zpracování osobních údajů se mohu dozvědět v Ustanovení o ochraně osobních údajů ING Bank N.V., pobočka Praha, dále že můžu požádat Banku o vysvětlení zpracování mých osobních údajů, požadovat jejich doplnění, opravu, blokování nebo likvidaci. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv písemně odvolat. Prohlašuji, že jsem byl ve smyslu ustanovení § 11 Zákona Bankou řádně informován o zpracování mých osobních údajů, mých právech jakožto subjektu údajů a o povinnostech správce a zpracovatele mých osobních údajů.

*ING Bank N.V., společnost založená podle právního řádu Nizozemska, se sídlem Bijlmerplein 888, 1102 MG Amsterdam, Nizozemí a registrovaná v obchodním rejstříku Obchodní a Průmyslové komory v Amsterdamu pod číslem spisu 33031431 a zastoupená v České republice prostřednictvím své pobočky v Praze ING Bank N.V., se sídlem na adrese Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9, IČ: 49279866, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou A 7930.