Aktuality

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28 


Oznámení akcionářům NN (L)

Představenstvo Společnosti NN (L) rozhodlo o následujících změnách v prospektu Společnosti.
 
28.12.2016

Oznámení akcionářům společnosti ING Aria

Správní rada společnosti ING Aria informuje tímto akcionáře společnosti, že funkce depozitáře, platebního zprostředkovatele, centrálního správce, převodního zprostředkovatele, registrátora a zástupce sídla společnosti CACEIS Bank Luxembourg budou s platnosti od 31. prosince 2016 vykonávány jako pobočka společnosti CACEIS Bank France.
 
05.12.2016

Oznámení akcionářům podfondů NN (L) US Enhanced Core Large Cap Equity a NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity

Představenstvo společnosti NN (L) tímto informuje akcionáře podfondů NN (L) US Enhanced Core Large Cap Equity a NN (L) US Enhanced Core Concentrated Equity, že se rozhodlo zrealizovat sloučení s platností ke dni 13. ledna 2017.
 
05.12.2016

Oznámení akcionářům NN (L) INTERNATIONAL a NN (L)

Představenstvo společností NN (L) INTERNATIONAL a NN (L) tímto informuje akcionáře podfondů NN (L) International Converging Europe Equity a NN (L) Emerging Europe Equity, že se rozhodla zrealizovat sloučení s platností ke dni 13. ledna 2017.
 
10.11.2016

Oznámení akcionářům NN (L) International

Představenstvo Společnosti rozhodlo o následujících změnách v prospektu Společnosti, které jsou uvedeny v přiloženém souboru.
 
10.11.2016

Oznámení akcionářům NN (L) Patrimonial

Společnost NN Investment Partners C.R., a.s., jako kontaktní místo pro investiční společnost otevřeného typu s variabilním kapitálem (SICAV) NN (L) Patrimonial, tímto informuje akcionáře o změnách provedených ve statutu společnosti s účinností od 15. prosince 2016.
 
24.10.2016

Oznámení akcionářům o změnách v prospektu společnosti ING ARIA

Správcovská společnost ING Solutions Investment Management S.A. tímto informuje akcionáře o změnách v prospektu společnosti ING ARIA.
 
01.10.2016

Oznámení akcionářům o společnosti NN (L) International

Společnost NN Investment Partners C.R., a. s., informuje akcionáře o změnách provedených ve statutu společnosti s účinností od října 2016.
 
29.07.2016

Oznámení akcionářům o společnosti NN (L)

Společnost NN Investment Partners C.R., a.s. informuje o změnách, které budou provedeny ve statutu fondu s účinností od září 2016, a v přiloženém souboru předkládá dokument Oznámení akcionářům.
 
04.03.2016

Oznámení akcionářů NN (L) Patrimonial

NN Investment Partners C.R., a. s. tímto informuje akcionáře o změnách v prospektu Společnosti NN (L) Patrimonial, které jsou uvedeny v přiloženém souboru.
 

2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28