ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Hlasování o nejlepší projekt 1. grantového kola 2015

Vítězem 1. grantového kola v roce 2015 se stal projekt občanského sdružení Amicia s názvem Společně v akci – Chorvatsko pro děti, který je určen pro děti z dětských domovů a jeho cílem je primární prevence drogové a alkoholové závislosti spolu s prevencí patologických jevů. Výherci gratulujeme.

Společně v akci - Chorvatsko pro děti

Společně v akci - Chorvatsko pro děti

Projekt je určen pro děti z dětských domovů, jeho cílem je primární prevence drogové a alkoholové závislosti a prevence patologických jevů.

 • 6.6 - 30.9.2015
 • AMICIA
396 hlasů
Dobrovolníci v Kojeneckých ústavech a dětských domovech

Dobrovolníci v Kojeneckých ústavech a dětských domovech

Cílem projektu je přivést každému dítěti z Kojeneckého ústavu jednoho dobrovolníka, který se mu plně a individuálně věnuje alespoň 3 hodiny týdně.

 • 1.1 - 31.12.2015
 • Malíček o.s.
274 hlasů
  Cesta dětí na folklorní festival Europeade v Helsingbor

Cesta dětí na folklorní festival Europeade v Helsingbor

Projekt umožní 4 dětem a 1 vychovatelce jet na folklorní taneční festival v Helsingborgu (Švédsko) spolu se skupinou Patašpička, kde děti pravidelně trénují.

 • 30.3 - 11.8.2015
 • Dětský domov Jablonné v Podještědí
177 hlasů
Lesní Tábor - letní dětský tábor Dolní Sedlo

Lesní Tábor - letní dětský tábor Dolní Sedlo

Lesní tábor v duchu tradic hledání lesní moudrosti, učí děti jak z majoritní společnosti, tak z dětských domovů vztahu a respektu k přírodě a vzájemnému soužití

 • 4 - 25.7.2015
 • Klub Organizátorů Letních Táborů
150 hlasů
Samostatné bydlení

Samostatné bydlení

Příprava mladých lidí z dětského domova na očekávaný vstup do samostatného života. Cílem je poskytnout "dětem" prostor a reálné podmínky pro odchod z

 • 1.1 - 31.12.2015
 • Dětský domov Moravská Třebová
140 hlasů
"Pomoz mi do života..."

"Pomoz mi do života..."

Komplexní podpora dívky z dětského domova při studiu vysoké školy.

 • 1.9.2014 - 31.8.2015
 • DEJME DĚTEM ŠANCI o.p.s.
135 hlasů
Startovací bydlení

Startovací bydlení

Cílem je poskytnout zletilým osobám, které prošly pěstounskou péčí zázemí podpořující řádné zahájení samostatného života.

 • 1.9.2015 - 31.8.2016
 • Centrum pěstounských rodin
132 hlasů
 Prázdninová plavba 2015

Prázdninová plavba 2015

Projekt je určen dětem vyrůstajícím v ústavní péči,kterým bychom rádi dopřáli prostřednictvím letních táborů prázdniny plné zábavy,pohybu,her a nových kamarádů.

 • 27.6 - 30.8.2015
 • Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56
128 hlasů
Dětský úsměv

Dětský úsměv

Program probíhá v Dětském centru Kladno pro děti ve věku 0-6let, jedná se o individuální setkávání dítěte s dobrovolníkem a tím jeho zlepšování celk.stavu.

 • 1.4.2015 - 31.3.2016
 • Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.
106 hlasů
Volný čas nejen u televize

Volný čas nejen u televize

Projekt je zaměřen na aktivní trávení volného času dětí umístěných v DD Korkyně, poznání nových aktivit, míst a posílení zdravého způsobu života.

 • 1.4.2015 - 31.3.2016
 • Soukromý dětský domov SOS 92, o.p.s.
94 hlasů
Postav se na vlastní nohy 2015

Postav se na vlastní nohy 2015

Workshopy dospělosti pro mladé lidi z dětských domovů ve věku 16 - 21 let.

 • 1.3 - 31.12.2015
 • Spolu dětem o.p.s.
93 hlasů
Kousek domova

Kousek domova

Tvořivé pobyty v přírodě pro děti z dětských domovů. Nabízejí nové zkušenosti a zážitky, podporují samostatnost i sebepřijetí dětí, rozvíjejí jejich osobnost.

 • 1.4 - 31.8.2015
 • Letní dům, z. ú.
90 hlasů
Podpora programu SOS Kotva Brno, domu na půl cesty

Podpora programu SOS Kotva Brno, domu na půl cesty

Program SOS Kotva pomáhá usnadnit mladým lidem z pěstounských rodin či dětských domovů vykročení do samostatného života.

 • 1.1 - 31.12.2015
 • Sdružení SOS dětských vesniček
89 hlasů
Učím se a tím poznávám svět

Učím se a tím poznávám svět

Cílem projektu je nákup nových školních odborných učebnic a školních pomůcek pro teoretickou výuku v odborných předmětech pro studenty Střední školy Buškovice

 • 1.9.2015 - 30.6.2016
 • Výchovný ústav, středisko výchovné péče a Střední škola Buškovice
83 hlasů
 Vzdělávací, terapeutické a volnočasové aktivity pro děti z

Vzdělávací, terapeutické a volnočasové aktivity pro děti z

Příspěvek bude využit pro financování terapeutických, vzdělávacích a volnočasových aktivit pro děti z pěstounských rodin.

 • 1.1 - 30.9.2015
 • Centrum pro rodinu Náruč, z.s.
78 hlasů
Finanční gramotnost je pro život nezbytná

Finanční gramotnost je pro život nezbytná

Týdenní zábavně edukační pobyt pro děti z DD Moravskolezského kraje věnovaný zvyšování kompetencí dětí v oblasti finanční gramotnosti spojený se sportováním.

 • 1.5 - 30.9.2015
 • Dětský domov Loreta ve Fulneku
75 hlasů
Hurá na tábor...

Hurá na tábor...

Rádi bychom dětem z Dětského domova Nechanice pomohli, aby prázdniny mohly trávit na táboře. Jinak musí zůstat v domově na zahradě.

 • 1.7 - 28.8.2015
 • KPDD - Klub přátel dětí DD Nechanice
64 hlasů
Vzdělávací workshopy pro děti z dětských domovů a pěst. rodin

Vzdělávací workshopy pro děti z dětských domovů a pěst. rodin

Vzdělávací workshopy a semináře pro děti z dětských domovů a pěstounských rodin zabývající se problematikou volby školy a hledání zaměstnání.

 • 1.9 - 23.12.2015
 • Nadání a dovednosti o. p. s.
62 hlasů
Podpora vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči

Podpora vzdělávání dětí v náhradní rodinné péči

Díky projektu bychom financovali pedagogy k doučování matematiky, českého a cizího jazyka pro děti z náhradních rodin.

 • 4.5.2015 - 31.5.2016
 • Centrum pro rodinu a sociální péči Hodonín
58 hlasů
Podpora služeb pro rodiny s dětmi, doprovázení pěstounských

Podpora služeb pro rodiny s dětmi, doprovázení pěstounských

Cílem projektu je zajistit dětem v NRP a v zařízeních, kam dochází naši pracovníci a dobrovolníci, podporu, rozvoj a zkvalitnění životních šancí.

 • 1.1 - 31.12.2015
 • Maltézská pomoc, o. p. s.
58 hlasů
Volnočasové aktivity

Volnočasové aktivity

Cílem projektu je zapojení sportovně nadaných dětí do aktivit pořádaných sportovními třídami a sportovními kluby, které děti navštěvují.

 • 1.4 - 30.6.2015
 • Dětský domov HUSITA, o.p.s.
54 hlasů
Turistický sraz 2015

Turistický sraz 2015

Jedná se o volnočasovou aktivitu pro děti z dětských domovů ČR

 • 25 - 28.6.2015
 • Dětský domov, Humpolec
52 hlasů
„Aha tak je to!!!“

„Aha tak je to!!!“

V rámci týdenního pobytu mimo ústavní zařízení, poskytnou dětem širokou škálu terapeutických, společenských, sportovních i jiných aktivit.

 • 11 - 15.5.2015
 • Sdružení přátel dětského domova a speciálních škol Zlín
51 hlasů
Notebook jako kompenzační, studijní a pracovní pomůcka

Notebook jako kompenzační, studijní a pracovní pomůcka

Notebook je Patrikovi ke studiu doporučen z pedagogicko-psychologické poradny jako kompenzační pomůcka z důvodu diagnostiky dysgrafie, dysorotgrafie, dyslexie.

 • 11.3 - 30.6.2015
 • Dětský domov Mikulov, Nádražní 26
50 hlasů
Společnou cestou

Společnou cestou

Stěžejním cílem tohoto projektu, je seznámení a propojení znevýhodněných dětí, ať již ze zdravotních, sociálních, či jiných důvodů, začlenění dětí z dět. domova

 • 23.5 - 29.11.2015
 • Dětský domov Uherské Hradiště
46 hlasů
Sluníčkové prázdniny

Sluníčkové prázdniny

Základním cílem je dopřát dětem sluníčkové prázdniny plné zábavy, her, legrace a nových kamarádů prostřednictvím pobytů na letních dětských táborech.

 • 1.7 - 31.8.2015
 • Dětský domov Bojkovice
43 hlasů
Nejmilejší koncert (celostátní přehlídka)

Nejmilejší koncert (celostátní přehlídka)

Nejmilejší koncert – celorepubliková přehlídka uměleckých aktivit z dětských domovů.

 • 28 - 29.5.2015
 • Dětský domov, Kašperské Hory
40 hlasů
Tábor pro pěstounské děti – podpora dobrovolníků

Tábor pro pěstounské děti – podpora dobrovolníků

Podpořte lidi dobré vůle, kteří jsou ochotni se jako dobrovolníci věnovat dětem v pěstounské péči na letním ozdravném výchovně rekreačním pobytu.

 • 1 - 15.8.2015
 • NÁHRADNÍ RODINY ÚSTECKÉHO KRAJE, o.p.s.
38 hlasů
Podpora rodin s dětmi v NRP v Kralupech n/V a Roudnici n/L

Podpora rodin s dětmi v NRP v Kralupech n/V a Roudnici n/L

V rámci projektu budeme poskytovat rodinám s dětmi v NRP bezplatné psychologické a terapeutické konzultace vedené psychologem.

 • 1.6.2015 - 31.5.2016
 • Centrum D8 o. p. s.
24 hlasů
Učení bez mučení - podpůrné aktivity pro zvýšení školní úspěšnosti

Učení bez mučení - podpůrné aktivity pro zvýšení školní úspěšnosti

Projekt je zaměřen na podpůrné aktivity pro zvýšení školní úspěšnosti pěstounských dětí.

 • 1.1 - 31.12.2016
 • Centrum pro rodinu Náruč, z. s.
0 hlasů
Ozdravný pobyt pro děti - Hurá jdeme do přírody , pobyt venku za to stojí!

Ozdravný pobyt pro děti - Hurá jdeme do přírody , pobyt venku za to stojí!

Náš projekt se zaměřuje na realizaci ozdravného pobytu pro děti.

 • 1.11.2015 - 31.3.2016
 • Kojenecké a dětské centrum, zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc p. o.
0 hlasů
Kurzy přípravy na život

Kurzy přípravy na život

Program Kurzy přípravy na život je určen pro mladé lidi z dětských domovů. V rámci programu se je snažíme připravit na vstup do samostatného života.

 • 1.1 - 31.12.2016
 • Centrum Don Bosco Salesiánský klub mládeže
0 hlasů
Nové učebnice

Nové učebnice

Cílem projektu je zakoupit nové učebnice a didaktické pomůcky. Chceme naše studenty co nejlépe odborně je připravit pro jeji povolání.

 • 1.9.2015 - 30.6.2016
 • Výchovný ústav, středisko výchovné péče a střední škola Buškovice
0 hlasů
Víkendový vzdělávací pobyt pro pěstouny v Beskydech

Víkendový vzdělávací pobyt pro pěstouny v Beskydech

Cílem projektu je poskytnout náhradním rodičům možnostost kompletní vzdělání a relaxaci v rámci celého rodinného systému.

 • 1.12.2015 - 30.11.2016
 • DOTEK z. s.
0 hlasů
"Učme děti dobře číst a psát"

"Učme děti dobře číst a psát"

- navazování na letní pobyt "Finanční gramotnost je pro život stejně nezbytná jako čtení a psaní".

 • 25 - 29.1.2016
 • Dětský domov Loreta Fulnek
0 hlasů
Trávíme čas se zvířátky - zooterapie

Trávíme čas se zvířátky - zooterapie

Pravidelná terapeutická setkání v dětském domově - canisterapie, felinoterapie, hipoterapie

 • 1.10.2015 - 30.6.2016
 • Dětský domov Bojkovice
0 hlasů
Pěstujme pěstouny

Pěstujme pěstouny

Projekt se zaměřuje na zlepšení situace dětí vyrůstajících v pěstounské péči a zvýšení kvality péče, kterou jim poskytují muži-pěstouni.

 • 1.10.2015 - 31.3.2016
 • Liga otevřených mužů, z.s.
0 hlasů
Doučování dětí žijících v náhradních rodinách

Doučování dětí žijících v náhradních rodinách

Prostředky budou použity na doučování dětí žijících v pěstounských rodinách. Bude zaměřeno především na úspěšné zvládnutí školních nároků a podporu vzdělávání.

 • 1.10.2015 - 31.7.2016
 • Amalthea
0 hlasů
Podpora volnočasových aktivit pro děti z pěstounských rodin

Podpora volnočasových aktivit pro děti z pěstounských rodin

Cílem projektu je zajistit pro děti z pěstounské péče kvalitní respitní pobyt pro předškoláky, výlet na kolech a lodích a pomoc se školní přípravou

 • 1.1 - 31.12.2016
 • Charitní sdružení Děčín
0 hlasů
Cvičný byt pro děti z dětských domovů (v rámci projektu "Praktický trénink fin. gramotnosti")

Cvičný byt pro děti z dětských domovů (v rámci projektu "Praktický trénink fin. gramotnosti")

Děti z dětských domovů se ve cvičném bytě budou na praktických příkladech seznamovat se základy finanční gramotnosti a možnými finančními riziky.

 • 1.10.2015 - 30.4.2016
 • Spolek AMICIA
0 hlasů
„VíkendOFFky“ – Volnočasové aktivity

„VíkendOFFky“ – Volnočasové aktivity

"VíkendOFFky" jsou jednou z aktivit našeho Komunitního programu a znamenají celkem 5 akcí uzpůsobených věkovým kategoriím dětí.

 • 1.9.2015 - 1.9.2016
 • Barevný svět dětí, z. s.
0 hlasů
Dětský úsměv

Dětský úsměv

Cílem je pravidelné individ.setkávání dobrovolníka s dítětem z DD (0-6let), kdy poznávají péči a pozornost,která je věnována jen jim.

 • 1.4.2016 - 30.3.2017
 • Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.
0 hlasů
Prázdninový pobyt dětí z dětského domova

Prázdninový pobyt dětí z dětského domova

Nadační příspěvek použijeme na úhradu výdajů spojených s prázdninovými pobyty dětí z DD Dubá - Deštná.

 • 13 - 19.8.2016
 • Dětský domov Dubá - Deštná, příspěvková organizace, Deštná
0 hlasů
Ve škole v pohodě!

Ve škole v pohodě!

Náplní projektu je doučování dětí žijících v pěstounských rodinách a tím zlepšit či stabilizovat jejich školní výsledky a také zvýšit motivaci ke vzdělávání.

 • 1.9.2016 - 30.6.2017
 • Amalthea z.s.
0 hlasů
Khamoro Kher - děti z DD na festivalu Khamoro 2016

Khamoro Kher - děti z DD na festivalu Khamoro 2016

Děti z dětských domovů poznávají romskou kulturu, setkávají se s pozitivními romskými vzory a poznávají zázemí profesionálního multižánrového festivalu.

 • 2 - 5.6.2016
 • Slovo 21, z. s.
0 hlasů
Sportovní a prázdninové pobyty

Sportovní a prázdninové pobyty

Cílem projektu je zapojení sportovně nadaných dětí do aktivit pořádaných sportovními třídami a též možnost strávit část prázdnin na letních táborech.

 • 1.5 - 31.8.2016
 • Dětský domov Husita, o.p.s.
0 hlasů
Volný čas nejen u televize

Volný čas nejen u televize

Možnost volnočasových aktivit pro děti z dětského domova jako prevence sociálně patologických jevů.

 • 1.5 - 31.12.2016
 • Soukromý dětský domov SOS 92, o. p. s.
0 hlasů
Prázdninová plavba 2016

Prázdninová plavba 2016

Projekt zahrnuje realizaci několika letních táborů pro děti z našeho dětského domova.

 • 1.7 - 31.8.2016
 • Dětský domov a Školní jídelna, Nový Jičín, Revoluční 56, př
0 hlasů
Všeminění 2016

Všeminění 2016

V pořadí již 6. sportovní jednodenní akce, kde nebude nouze o adrenalin v podobě sportovních úkolů, pro děti z DD Zl. kraje a dětí ze sociálně slabších rodin.

 • 28 - 28.6.2016
 • Dětský domov a Základní škola Vizovice Masarykovo nám. 420
0 hlasů
Letní aktivity pro děti z pěstounských rodin

Letní aktivity pro děti z pěstounských rodin

Projekt zajistí dětem z pěstounských rodin aktivity v průběhu letních prázdnin. Jedná se o zážitkový letní pobyt a příměstské tábory.

 • 1.7 - 31.8.2016
 • EUROTOPIA.CZ, o.p.s.
0 hlasů
Projekt "Kámoš"

Projekt "Kámoš"

Děti vyrůstající v pěstounské péči díky Vaší podpoře získají velkého „Kámoše“ – staršího kamaráda, který jim pomůže s přípravou do školy a bude je brát na různé fajn „volnočasovky“

 • 1.1 - 31.12.2016
 • Barevný svět dětí, z. s.
0 hlasů
Lesní Tábor - Letní dětský tábor, Dolní Sedlo

Lesní Tábor - Letní dětský tábor, Dolní Sedlo

Lesní tábor v duchu tradic lesní moudrosti a tábornictví. Trvá 21 dnů. Počet dětí je 50. Finanční podpora je určena zejména pro 10 dětí z dětských domovů.

 • 2 - 23.7.2016
 • KOLT, Klub Organizátorů Letních Táborů
0 hlasů
Podpora studentů ve vzdělávání a osobním rozvoji

Podpora studentů ve vzdělávání a osobním rozvoji

Nadační příspěvek bychom využili pro naše čtyři nejšikovnější studenty, kteří se snaží neustále na sobě pracovat a chtějí si zvýšit svou kvalifikaci.

 • 31.3 - 31.10.2016
 • Dětský domov Vizovice, Chrastějovská 65
0 hlasů
Asistenti pro postižené děti z pěstounské rodiny

Asistenti pro postižené děti z pěstounské rodiny

Úhrada ubytování a stravy pro asistenty, kteří budou na dětském táboře pracovat s postiženými dětmi z pěstounských rodin. Úhrada kurzu asistenta pedagoga.

 • 1 - 15.7.2016
 • Dětský tábor A JE TO, z.s.
0 hlasů
Poradenské centrum pro děti a mládež

Poradenské centrum pro děti a mládež

Projekt, který funguje již 10 let, se snaží co nejlépe připravit děti vyrůstající v ústavních zařízeních či v náhradních rodinách na samostatný život.

 • 1.1 - 31.12.2016
 • Centrum J. J. Pestalozziho, o.p.s.
0 hlasů
Divadelní kroužek a ruční práce

Divadelní kroužek a ruční práce

Aktivní podpora umělecky nadaných dětí, rozvoj tvůrčích schopností a sociálních vazeb. Jejich prezentace na různých akcích.

 • 1.9.2015 - 30.6.2016
 • ZŠ, Dětský domov, Šk. družina a Šk. jídelna, Vrbno pod Pradědem
0 hlasů
Sportovní a volnočasové aktivity

Sportovní a volnočasové aktivity

Cílem projektu je zapojení sportovně nadaných dětí do aktivit pořádaných sportovními třídami a sportovními kluby a pokračovat ve volejbalové přípravě.

 • 1.9.2015 - 30.6.2016
 • Dětský domov HUSITA, o.p.s.
0 hlasů
Kouzelné léto 2016

Kouzelné léto 2016

Účast dětí Dětského domova a Školní jídelny Mašťov na letních táborech a rekreačních pobytech v období hlavních letních prázdnin 2016.

 • 1.7 - 31.8.2016
 • Dětský domov a Školní jídelna Mašťov
0 hlasů
Oslavy 60. výročí vzniku dětského domova

Oslavy 60. výročí vzniku dětského domova

17. 9. 2016 budeme oslavovat 60. výročí založení Dětského domova Kašperské Hory.

 • 17 - 17.9.2016
 • Dětský domov, Kašperské Hory
0 hlasů
Teenager letní tábor - Zážitky pro Tebe

Teenager letní tábor - Zážitky pro Tebe

Zajistit letní prázdniny pro teenagery od 13 do 17 let. Umožnit jim trávit svůj volný prázdninový čas mimo dětský domov, prožít super léto s neobvyklými zážitky

 • 1.7 - 31.8.2016
 • Dětský domov Bojkovice
0 hlasů
NA CESTĚ - Program nácvikových a preventivních aktivit a vr

NA CESTĚ - Program nácvikových a preventivních aktivit a vr

Dospívající klienti z dětského domova nebo náhradní rodinné péče se setkávají s dobrovolníkem 2–3 hodiny týdně.

 • 1.4.2016 - 30.4.2017
 • Sdružení D z. ú.
0 hlasů
Podpora projektu Multikulturní týden

Podpora projektu Multikulturní týden

Naše společnost pořádá týdenní pobytový projekt pro děti z ústavní a náhradní péče se zaměřením na multikulturní poznání, toleranci a rozvoj.

 • 21 - 28.8.2016
 • Snílek, o.p.s.
0 hlasů
Postav se na vlastní nohy

Postav se na vlastní nohy

Projekt má za cíl komplexně posílit samostatnost mládeže a připravit ji na životní situace, které bude muset po odchodu z dětského domova řešit.

 • 1.3 - 31.12.2016
 • Spolu dětem o.p.s.
0 hlasů
Kousek domova

Kousek domova

Dlouhodobá sociálně-terapeutická práce s dětmi z dětských domovů za využití technik expresivních terapií.

 • 1.5 - 31.8.2016
 • Letní dům, z. ú.
0 hlasů
Přebor v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů Zl. kraje

Přebor v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů Zl. kraje

Cílem projektu je poskytnout dětem možnost smysluplného trávení volného času. Zažít možnost výhry a naučit se přijmout prohru.

 • 1.11.2015 - 29.2.2016
 • Dětský domov Vizovice
0 hlasů
Kdo si hraje - nezlobí a něco se naučí.

Kdo si hraje - nezlobí a něco se naučí.

Cílem projektu je podporovat pěstounské rodiny v tom, aby se svěřené děti dobře rozvíjely, formovaly svou identitu a budovaly kvalitní mezilidské vztahy.

 • 1.5.2016 - 1.5.2017
 • Diakonie ČCE - SSP v Mostě
0 hlasů
Podpora profesionalizace pěstounské péče na přechodnou dobu

Podpora profesionalizace pěstounské péče na přechodnou dobu

Cílem záměru je zvýšit osobnostní rozvoj a odolnost pěstounů na přechodnou dobu. Supervizní setkání dávají pěstounům prostor pro zjistění různých pohledů na dan

 • 1.5.2016 - 31.1.2017
 • Centrum pěstounských rodin
0 hlasů
"před Startem"

"před Startem"

Projekt "před Startem" je zaměřen na posílení připravenosti mladých lidí z náhradní (ústavní a pěstounské) péče na vstup do vlastního samostatného ži

 • 1.5.2016 - 30.4.2017
 • Farní charita Lovosice
0 hlasů
Podpora vzdělávání dětí z náhradní rodinné péče

Podpora vzdělávání dětí z náhradní rodinné péče

Projekt se zaměřuje na zvýšení šancí na úspěch ve vzdělávání u dětí žijících v náhradní rodinné péči

 • 1.4.2016 - 31.3.2017
 • Diakonie ČCE - středisko Západní Čechy
0 hlasů
Před startem

Před startem

Náš projekt před Startem prakticky posiluje připravenost mladých lidí z náhradní péče na vstup do vlastního života a je založen na praktické zkušenosti.

 • 1.1 - 31.12.2016
 • Farní charita Lovosice
0 hlasů
Hurá na hory

Hurá na hory

Projekt má umožnit dětem z Dětského domova Korkyně strávit jarní prázdniny na ozdravném pobytu na horách.

 • 1.2 - 30.4.2016
 • Soukormý dětský domov SOS 92, o.p.s.
0 hlasů
Lyžarský výcvik pro naše děti

Lyžarský výcvik pro naše děti

Účelem poskytnutí grantu je to, aby mohli jet na lyžarský výcvik všechny děti. Chceme aby každé dítě lyžovalo, bez ohledu na jeho dispozice.

 • 1.12.2015 - 31.3.2016
 • Dětský domov bl. M. A. Kratochvílové, Řepiště
0 hlasů
Lezení do výšek je hračka (když víš, jak na to)

Lezení do výšek je hračka (když víš, jak na to)

Příspěvek bychom rádi využili na víkendová sportovní odpoledne s dětmi. Jednalo by se o děti, které z nějakého důvodu nechodí na víkendové pobyty domů.

 • 20.10 - 20.12.2015
 • Dětský domov a šk. jídelna, Ostrava-Slezská, Bukovanského 25, přísp. org.
0 hlasů
3T

3T

Projekt 3T je zaměřen na poskytnutí volnočasových aktivit v rámci Programu pro pěstounskou péči. Jedná se o 3 aktivity, které mají terapeutický přínos.

 • 1.4 - 31.12.2016
 • Slezská diakonie
0 hlasů
Kurzy přípravy na život

Kurzy přípravy na život

Program Kurzy přípravy na život je určen pro mladé lidi z dětských domovů. V rámci programu se je snažíme připravit na vstup do samostatného života.

 • 1.1 - 31.12.2017
 • Salesiánský klub mládeže, z. s., Centrum Don Bosco
0 hlasů
Až jednou vyrosteme

Až jednou vyrosteme

Již nějakou dobu máme profesní zkušenost, že podporou našich dětí do běžného života docílíme větších výsledků než jen tím, že si na běžný život budeme "hr

 • 31.10.2016 - 30.6.2017
 • Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí - Vysoké Mýto
0 hlasů
Projekt "Kámoš"

Projekt "Kámoš"

Projekt "Kámoš" již třináctým rokem poskytuje služby na podporu sociálně slabých a znevýhodněných rodin.

 • 1.5.2017 - 30.4.2018
 • Barevný svět dětí, z. s.
0 hlasů
Pomoc dětem z dětských domovů zvládnout přechod do života

Pomoc dětem z dětských domovů zvládnout přechod do života

Pomáháme dětem z ústavních zařízeních získat potřebné dovednosti pro samostatný život v oblasti práce, bydlení, hospodaření s penězi, péči o domácnost a vztahů.

 • 3.4 - 29.12.2017
 • Centrum J. J. Pestalozziho, o. p. s.
0 hlasů
Zapojení dětí z náhradní rodinné péče do mentoringových dobrovolnických programů

Zapojení dětí z náhradní rodinné péče do mentoringových dobrovolnických programů

Mentoringové programy slouží dětem ve věku 6-15 let v náročné životní situaci. Jedná se o dlouhodobou vztahovou podporu a zájem stabilní osoby - dobrovolníka

 • 1.6 - 29.12.2017
 • HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z.ú.
0 hlasů
Khamoro Kher 2017

Khamoro Kher 2017

Setkání romských dětí z dětských domovů v rámci Světového romského festivalu Khamoro 2017

 • 1 - 4.6.2017
 • Slovo 21, z. s.
0 hlasů
Všeminění 2017

Všeminění 2017

Jedná se již o VII. ročník jednodenní kulturně-sportovní akce DD a ZŠ Vizovice, určené pro děti z dětských domovů a základních škol Zlínského kraje.

 • 28 - 28.6.2017
 • Dětský domov a Základní škola Vizovice
0 hlasů
Zážitkový týden pro děti z dětských domovů na Koňském dvorci

Zážitkový týden pro děti z dětských domovů na Koňském dvorci

Projekt realizovaný v prostředí Koňského dvorce umožní dětem z dětských domovů vyzkoušet si formou hry reálný život, který je čeká po odchodu z ústavní výchovy.

 • 3 - 31.7.2017
 • FidoDido, z. s.
0 hlasů
Kousek domova

Kousek domova

Dlouhodobá sociálně-terapeutická práce s dětmi z dětských domovů

 • 10.4 - 31.8.2017
 • Letní dům, z.ú.
0 hlasů
Bohatství i chudoba - jak to s penězi umíme nebo neumíme, jak o nich přemýšlíme...

Bohatství i chudoba - jak to s penězi umíme nebo neumíme, jak o nich přemýšlíme...

Projekt, který je věnován především učení se finanční gramotnosti našich dětí spojený s nakupováním, vařením, hospodařením, poznáváním, turistikou, zábavou...

 • 1.6 - 31.8.2017
 • Dětský domov a Školní jídelna Fulnek
0 hlasů
Samostatné bydlení

Samostatné bydlení

Jedná se o cvičný byt pro dospívající a mladé dospělé z dětského domova - zkvalitnění přípravy na samostatný, reálný život.

 • 3.10.2016 - 29.9.2017
 • Dětský domov Moravská Třebová
0 hlasů
Dovolená s Úsměvem

Dovolená s Úsměvem

Ukážeme dětem z DD, že dovolená nemusí být nutně u moře a v hotelu, ale že se dá užít krásný týden plný zážitků i v ČR pod stanem nebo v chatkách.

 • 31.7 - 7.8.2017
 • Dětský domov Úsměv a Školní jídelna, Ostrava-Slezská Ostrava
0 hlasů
Kousek domova

Kousek domova

Dlouhodobá sociálně-terapeutická práce s dětmi z dětských domovů

 • 16.10 - 29.12.2017
 • Letní dům, z. ú.
0 hlasů
Dětský úsměv

Dětský úsměv

Základem programu jsou pravidelné individuální návštěvy, při kterých mají děti z dětského domova možnost zažít individuální péči a pozornost.

 • 1.11.2017 - 31.10.2018
 • Dobrovolnické centrum Kladno, z.s.
0 hlasů
Kousek domova

Kousek domova

Podpora dětí z dětských domovů se zaměřením na rozvoj jejich sebepojetí a kladného sebehodnocení za využití technik expresivních terapií.

 • 17.10 - 30.12.2016
 • Letní dům, z. ú.
0 hlasů
NA CESTĚ - Program nácvikových a preventivních aktivit a vrstevnické doprovázení

NA CESTĚ - Program nácvikových a preventivních aktivit a vrstevnické doprovázení

Cílem je přebírání pozitivních návyků, prospěšných vzorců chování od dobrovolníka, nabídka smysluplného trávení volného času.

 • 1.4.2017 - 30.4.2018
 • Sdružení D, z. ú.
0 hlasů
Letní dětský tábor s koňmi

Letní dětský tábor s koňmi

Prožít letní prázdniny mimo dětský domov na dětském táboře zaměřeným na koně, hipoterapii a pestrý program. Vyzkoušet si, jaký je pohled na svět ze sedla koně.

 • 3.7 - 31.8.2017
 • Dětský domov Bojkovice
0 hlasů
Chceme dál než jen na zahradu

Chceme dál než jen na zahradu

Naše děti tráví většinu času v DD nebo v místě bydliště, kde není žádné kulturní a sportovní vyžití. Děti, které nejezdí k rodičům, zůstávají přes prázdniny v DD.

 • 3.7 - 31.8.2017
 • Dětský domov Plesná, p. o.
0 hlasů
Báječné léto 2017

Báječné léto 2017

Účast dětí Dětského domova a Školní jídelny Mašťov na letních táborech a rekreačních pobytech v období hlavních letních prázdnin 2017.

 • 1.7 - 31.8.2017
 • Dětský domov a Školní jídelna Mašťov
0 hlasů
Pojďme spolu ven II: Podpora pěstounských rodin v aktivním trávení volného času

Pojďme spolu ven II: Podpora pěstounských rodin v aktivním trávení volného času

Cílem projektu je podpořit příbuzenské pěstounské rodiny z Brna v aktivním trávení volného času. Snahou je zorganizovat několik kulturně-poznávacích aktivit.

 • 1.10.2016 - 31.8.2017
 • IQ Roma servis, z. s.
0 hlasů
Výcvikové sociálně terapeutické pobyty dětí z výchovných zařízení

Výcvikové sociálně terapeutické pobyty dětí z výchovných zařízení

Projekt usiluje o osobnostní rozvoj dětí a mladých lidí tak, aby nebyli závislí na systému soc. pomoci, zařadili na trh práce a vedli samostatný život.

 • 1.9 - 29.12.2017
 • Centrum. J. J. Pestalozziho, o. p. s.
0 hlasů
Zapojení dětí z náhradní rodinné péče do mentoringových dobrovolnických programů

Zapojení dětí z náhradní rodinné péče do mentoringových dobrovolnických programů

Dospělý proškolený dobrovolník se 1x týdně po dobu 1 roku setkává s dítětem z NRP, pomocí navázání vztahu mu pomáhá překonávat náročnou životní situciaci.

 • 2.1 - 29.12.2017
 • HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
0 hlasů
Projekt Rozhled

Projekt Rozhled

Projektem Rozhled pomáháme dětem z dětských domovů a pěstounské péče ve věku 15(+) s výběrem studia a se vstupem na trh práce.

 • 13.1 - 1.5.2017
 • Nadání a dovednosti, o. p. s.
0 hlasů
Expedice za hranice dětského domova 2016/17

Expedice za hranice dětského domova 2016/17

Náš projekt se snaží pomáhat dětem z dětských domovů v integraci do společnosti.

 • 1.9.2016 - 31.8.2017
 • Opři se, o. s.
0 hlasů
Příprava dětí na odchod z pěstounské péče

Příprava dětí na odchod z pěstounské péče

Aktivity zaměřené na osamostatnění dětí a mladých dospělých z pěstounských rodin. Program proběhne v horské přírodě v Beskydech.

 • 1.8.2016 - 31.8.2017
 • Rodina sv. Zdislavy
0 hlasů
Peníze nebo život!

Peníze nebo život!

Nácvik základních dovedností hospodaření s penězi a tvorba rodinného rozpočtu

 • 1.3 - 31.5.2017
 • Academia Via Familia, z. s.
0 hlasů
Projekt "KÁMOŠ"

Projekt "KÁMOŠ"

Děti vyrůstající v pěstounské péči získají na celý rok velkého „Kámoše“ – staršího kamaráda, který jim pomůže nejenom se školou a bezva naplněním volného času.

 • 1.11.2016 - 31.10.2017
 • Barevný svět dětí, z. s.
0 hlasů
Proplacení jízdného a vstupného na aktivity pro děti

Proplacení jízdného a vstupného na aktivity pro děti

Projekt pokryje náklady na dopravu a vstupné na hrad, do dinoparku, ZOO... Je určen dětem, aby se zábavnější formou a sebezkušeností něco dozvěděly a naučily.

 • 1.5.2017 - 30.4.2018
 • Centrum ÁČKO, p. o.
0 hlasů
VOLNÝ ČAS NEJEN U TELEVIZE

VOLNÝ ČAS NEJEN U TELEVIZE

Smysluplné naplňování volného času našich dětí pozitivními aktivitami. Chceme děti motivovat k aktivnímu trávení volného času a předcházet rizikovému chování.

 • 1.5 - 31.12.2017
 • Soukromý dětský domov SOS 92, o. p. s.
0 hlasů
Poznávací, děstský tábor - KOUZLO ŘEMESEL

Poznávací, děstský tábor - KOUZLO ŘEMESEL

Tábor zaměřen na získávání dovedností v oblasti tradičních řemesel s pobytem na výukové farmě s hosp. zvířaty. Inspirace pro budoucí povolání pro děti z DD.

 • 1.7 - 31.8.2016
 • Stránské z.s.
0 hlasů
Malý Ilustrátor

Malý Ilustrátor

Projekt, který spájí děti z dětských domovů s lidmi s mentálním znevýhodněním a ukazuje jim, jak lze využít volný čas smysluplně a kreativně.

 • 3.10 - 20.12.2016
 • POHODA, o. p. s. - společnost pro normální život lidí s postižením, o. p. s.
0 hlasů
Nejsem v tom sám

Nejsem v tom sám

Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti vyrůstající v náhradní rodině

 • 1.11.2016 - 31.10.2017
 • Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s.
0 hlasů
Život nanečisto

Život nanečisto

Život nanečisto připravuje mladistvé na odchod z ústavní péče. Snižuje rizika jejich pádu do sociální či kriminální sféry, posiluje sebevědomí a smysl rodiny.

 • 2.1 - 29.12.2017
 • Mimo domov
0 hlasů
Turistický sraz dětských domovů ČR

Turistický sraz dětských domovů ČR

Setkání dětí z dětských domovů, navázání kontaktů, měření fyzické kondice, schopnost spolupracovat v týmu, sdílení společných zážitků, umění komunikovat mezi sebou.

 • 25 - 28.6.2017
 • Dětský domov Zlín
0 hlasů
Hurá na hory!

Hurá na hory!

Cílem projektu je dopřát dětem umístěným mimo svoji rodinu stejné zážitky jako mají jejich vrstevníci v rodinách.

 • 2.1 - 28.4.2017
 • Soukromý dětský domov SOS 92, o. p. s.
0 hlasů
Přebor v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů Zlínského kraje

Přebor v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů Zlínského kraje

Díky této naší aktivitě se snažíme poskytnout dětem víkendový ozdravný pobyt, přispět ke zlepšení jejich sportovních dovedností a motivovat je.

 • 1.1.2013 - 1.1.0028
 • Dětský domov Vizovice
0 hlasů
Letní tábory

Letní tábory

Získané finanční prostředky umožní dětem strávit část letních prázdnin mimo prostory dětského domova se svými vrstevníky.

 • 3.7 - 31.8.2017
 • Dětský domov Husita, o. p. s.
0 hlasů
Dobří studenti

Dobří studenti

Naši středoškoláci dosahují ve škole velmi pěkných výsledků. Problémem je matematika. Potřebujeme nutně peníze na doučování. Vyhrajeme i nad matematikou.

 • 5.4 - 29.12.2017
 • Dětský domov, Kašperské Hory
0 hlasů
Lesní Tábor - letní dětský tábor Dolní Sedlo

Lesní Tábor - letní dětský tábor Dolní Sedlo

Letní tábor v přírodě pro děti z dětských domovů a "standardních rodin"

 • 3 - 21.7.2017
 • Klub Organizátorů Letních Táborů
0 hlasů
Tréninky dospělosti

Tréninky dospělosti

Projekt je určený mladým lidem, kteří budou odcházet z dětského domova, a má za cíl je připravit na situace, které budou muset po odchodu řešit.

 • 2.2 - 29.12.2017
 • Spolu dětem, o. p. s.
0 hlasů
Projekt "Kámoš"

Projekt "Kámoš"

Děti vyrůstající v pěstounské péči získají na celý rok velkého „Kámoše“ – staršího kamaráda, který jim pomůže nejenom se školou a bezva naplněním volného času.

 • 1.11.2017 - 31.10.2018
 • Barevný svět dětí, z. s.
0 hlasů
Chytré hlavičky

Chytré hlavičky

Aby to děti lépe zvládaly ve škole i v životě, pomůže jim doučit se probíranou látku, získat sebedůvěru a lepší vzájemné vztahy s náhradními rodiči.

 • 1.11.2017 - 31.10.2018
 • Centrum pro rodinu Sluníčko, z.s.
0 hlasů
Kurzy přípravy na život

Kurzy přípravy na život

Naším cílem je lépe připravit mladé lidi z dětských domovů na vstup do samostatného života a nabídnout jim podporu v jejich nelehké životní situaci.

 • 1.1 - 31.12.2018
 • Salesiánský klub mládeže, z. s. Centrum Don Bosco
0 hlasů
Doučování dětí v náhradní rodinné péči

Doučování dětí v náhradní rodinné péči

Doučování dětí z pěstounských rodin, jimž se nemohou dostatečně věnovat pěstouni, kteří časově náročnou přípravu do školy pro více dětí nezvládají.

 • 1.1 - 30.6.2018
 • Centrum pro rodinu a sociální péči z. s.
0 hlasů
 Hurá na hory a nejen na lyže!!

Hurá na hory a nejen na lyže!!

Cílem projektu je umožnit všem dětem z DD Mašťov, tj. dětem ve věku 4-18 let, společný ozdravný pobyt v horském prostředí během roku 2018.

 • 1.2 - 30.3.2018
 • DD a ŠJ Mašťov
0 hlasů
Nejsme z cukru

Nejsme z cukru

Chceme umožnit dětem s ústavní výchovou se zúčastnit ve své škole sportovních a profesních kurzů a obnovit naše vodácké a turistické vybavení.

 • 31.10.2017 - 29.6.2018
 • Výchovný ústav Brandýs-Vysoké Mýto
0 hlasů
Tvořivé dílničky pro děti aneb tvorba je mým koníčkem

Tvořivé dílničky pro děti aneb tvorba je mým koníčkem

Cílem projektu je podpora volnočasových aktivit, které zabezbečují minimalizaci rizikových projevů chování, vedou děti k efektivnímu využití volného času.

 • 31.10.2017 - 29.6.2018
 • Dětský domov Bojkovice
0 hlasů
Obnova vybavení pro zátěžové pobyty

Obnova vybavení pro zátěžové pobyty

Obnova materiálového vybavení pro vodácký sport - zátěžové pobyty

 • 2.4 - 30.6.2018
 • Dětský domov se školou, základní škola a školní jídelna, Hamr na Jezeře
0 hlasů
Tréninky dospělosti

Tréninky dospělosti

Projekt má za cíl komplexně posílit samostatnost mládeže a připravit ji na životní situace, které bude muset po odchodu z dětského domova řešit.

 • 2.10 - 29.12.2017
 • Spolu dětem o.p.s.
0 hlasů
Samostatné bydlení

Samostatné bydlení

Zkvalitnění přípravy mladých lidí na samostatný život. Cílem je poskytnout vhodný prostor a reálné podmínky pro přípravu na odchod z DD.

 • 2.10.2017 - 28.9.2018
 • Dětský domov Moravská Třebová
0 hlasů
Podpora vzdělávání dětí z náhradních rodin II.

Podpora vzdělávání dětí z náhradních rodin II.

Projekt je zaměřený na pravidelné doučování dětí ze specifickými potřebami, které jsou v pěstounské péči.

 • 2.10.2017 - 28.9.2018
 • Diakonie Západ
0 hlasů
Přebor v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů Zlínského kraje

Přebor v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů Zlínského kraje

Cílem projektu je poskytnout dětem možnost smysluplného trávení volného času. Zažít možnost výhry , naučit se přijmout prohru, poznat nové kamarády.

 • 12.1 - 28.2.2018
 • Dětský domov Vizovice
0 hlasů