ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Informace pro žadatele

Důležité dokumenty pro podání žádosti:

Používejte, prosím, výhradně výše uvedené aktuální formuláře (i v případě, že jste již dříve podávali jinou žádost).

Data grantových řízení Fondu pro rok 2017:

  • Termíny grantových řízení představíme v lednu 2017.

Data grantových řízení Fondu pro rok 2016:

  • První kolo grantového řízení proběhlo dne 6. 4. 2016 s uzávěrkou příjmu žádostí 25. 2. 2016.
  • Druhé kolo grantového řízení proběhlo dne 12. 10. 2016 s uzávěrkou příjmu žádostí 25. 8. 2016.

Všechny podpořené projekty najdete v Přehledech grantových kol.

V případě, že potřebujete jakékoliv další informace, kontaktujte nás.

  • Fond podporuje výhradně programy v rámci České republiky.
  • Maximální výše ročního příspěvku pro náhradní rodinu je 25 000 Kč, přičemž je nutné respektovat limit 5 000 Kč na 1 dítě v náhradní rodinné péči.
  • Maximální výše ročního příspěvku pro projekt organizace je 60 000 Kč, přičemž je nutné respektovat limit 40 000 Kč na 1 podanou žádost.
  • Do grantového kola může každý žadatel podat 1 grantovou žádost.
  • Žádat mohou pouze organizace působící minimálně 2 roky.