ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Výcvikové sociálně terapeutické pobyty dětí z výchovných zařízení

Projekt usiluje o osobnostní rozvoj dětí a mladých lidí tak, aby nebyli závislí na systému soc. pomoci, zařadili na trh práce a vedli samostatný život.

Realizace výcvikových pobytů dětí z dětských domovů a vých. ústavů, kterým budou předány potřebné a uplatnitelné informace a dovednosti důležité pro adekvátní sociální adaptaci z oblasti finanční a funkční gramotnosti, práce, bydlení, komunikace, mezilidských vztahů, sebepoznání, atd. Práce je zaměřena na prevenci závislostí, kriminality, předlužení, záškoláctví, bezdomovectví a závislosti na sociálním systému. Současně díky psychoterapii nabízí možnost vyrovnat se s traumaty z dětství.

Požadovaná částka

0 Kč Osobní náklady 0 Kč Materiálové náklady 39 000,- Kč Nemateriálové náklady
39 000,- Kč Celkem

Centrum. J. J. Pestalozziho, o. p. s.

Máme 24 let zkušeností s poskytování sociálních služeb. Před 20 lety jsme založili 1. Dům na půl cesty v České republice, který dodnes funguje. Získali jsme Cenu kvality za rok 2008 pro osoby ohrožené sociálním vyloučením. V roce 2015 jsme pomohli 1698 klientům – lidem v krizi, dětem z výchovných zařízení, neúplných rodin, bez domova, obětem a svědkům domácího násilí, seniorům atd. Máme 8 registrovaných služeb v 5 městech a 2 krajích. Zaměstnáváme 72 pracovníků.

0 hlasů