ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Hlasování o nejlepší projekt 2. grantového kola 2016

Samostatné bydlení

Samostatné bydlení

Jedná se o cvičný byt pro dospívající a mladé dospělé z dětského domova - zkvalitnění přípravy na samostatný, reálný život.

 • 3.10.2016 - 29.9.2017
 • Dětský domov Moravská Třebová
115 hlasů
Život nanečisto

Život nanečisto

Život nanečisto připravuje mladistvé na odchod z ústavní péče. Snižuje rizika jejich pádu do sociální či kriminální sféry, posiluje sebevědomí a smysl rodiny.

 • 2.1 - 29.12.2017
 • Mimo domov
92 hlasů
Kurzy přípravy na život

Kurzy přípravy na život

Program Kurzy přípravy na život je určen pro mladé lidi z dětských domovů. V rámci programu se je snažíme připravit na vstup do samostatného života.

 • 1.1 - 31.12.2017
 • Salesiánský klub mládeže, z. s., Centrum Don Bosco
70 hlasů
Výcvikové sociálně terapeutické pobyty dětí z výchovných zařízení

Výcvikové sociálně terapeutické pobyty dětí z výchovných zařízení

Projekt usiluje o osobnostní rozvoj dětí a mladých lidí tak, aby nebyli závislí na systému soc. pomoci, zařadili na trh práce a vedli samostatný život.

 • 1.9 - 29.12.2017
 • Centrum. J. J. Pestalozziho, o. p. s.
69 hlasů
Projekt "KÁMOŠ"

Projekt "KÁMOŠ"

Děti vyrůstající v pěstounské péči získají na celý rok velkého „Kámoše“ – staršího kamaráda, který jim pomůže nejenom se školou a bezva naplněním volného času.

 • 1.11.2016 - 31.10.2017
 • Barevný svět dětí, z. s.
69 hlasů
Nejsem v tom sám

Nejsem v tom sám

Vzdělávací a volnočasové aktivity pro děti vyrůstající v náhradní rodině

 • 1.11.2016 - 31.10.2017
 • Centrum pro rodinu Sluníčko, z. s.
68 hlasů
Malý Ilustrátor

Malý Ilustrátor

Projekt, který spájí děti z dětských domovů s lidmi s mentálním znevýhodněním a ukazuje jim, jak lze využít volný čas smysluplně a kreativně.

 • 3.10 - 20.12.2016
 • POHODA, o. p. s. - společnost pro normální život lidí s postižením, o. p. s.
60 hlasů
Projekt Rozhled

Projekt Rozhled

Projektem Rozhled pomáháme dětem z dětských domovů a pěstounské péče ve věku 15(+) s výběrem studia a se vstupem na trh práce.

 • 13.1 - 1.5.2017
 • Nadání a dovednosti, o. p. s.
59 hlasů
Pojďme spolu ven II: Podpora pěstounských rodin v aktivním trávení volného času

Pojďme spolu ven II: Podpora pěstounských rodin v aktivním trávení volného času

Cílem projektu je podpořit příbuzenské pěstounské rodiny z Brna v aktivním trávení volného času. Snahou je zorganizovat několik kulturně-poznávacích aktivit.

 • 1.10.2016 - 31.8.2017
 • IQ Roma servis, z. s.
54 hlasů
Peníze nebo život!

Peníze nebo život!

Nácvik základních dovedností hospodaření s penězi a tvorba rodinného rozpočtu

 • 1.3 - 31.5.2017
 • Academia Via Familia, z. s.
46 hlasů
Až jednou vyrosteme

Až jednou vyrosteme

Již nějakou dobu máme profesní zkušenost, že podporou našich dětí do běžného života docílíme větších výsledků než jen tím, že si na běžný život budeme "hr

 • 31.10.2016 - 30.6.2017
 • Výchovný ústav Brandýs nad Orlicí - Vysoké Mýto
33 hlasů
Expedice za hranice dětského domova 2016/17

Expedice za hranice dětského domova 2016/17

Náš projekt se snaží pomáhat dětem z dětských domovů v integraci do společnosti.

 • 1.9.2016 - 31.8.2017
 • Opři se, o. s.
32 hlasů
Zapojení dětí z náhradní rodinné péče do mentoringových dobrovolnických programů

Zapojení dětí z náhradní rodinné péče do mentoringových dobrovolnických programů

Dospělý proškolený dobrovolník se 1x týdně po dobu 1 roku setkává s dítětem z NRP, pomocí navázání vztahu mu pomáhá překonávat náročnou životní situciaci.

 • 2.1 - 29.12.2017
 • HESTIA - Centrum pro dobrovolnictví, z. ú.
29 hlasů
Přebor v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů Zlínského kraje

Přebor v lyžování a lopatění dětí z dětských domovů Zlínského kraje

Díky této naší aktivitě se snažíme poskytnout dětem víkendový ozdravný pobyt, přispět ke zlepšení jejich sportovních dovedností a motivovat je.

 • 1.1.2013 - 1.1.0028
 • Dětský domov Vizovice
25 hlasů
Kousek domova

Kousek domova

Podpora dětí z dětských domovů se zaměřením na rozvoj jejich sebepojetí a kladného sebehodnocení za využití technik expresivních terapií.

 • 17.10 - 30.12.2016
 • Letní dům, z. ú.
23 hlasů
Hurá na hory!

Hurá na hory!

Cílem projektu je dopřát dětem umístěným mimo svoji rodinu stejné zážitky jako mají jejich vrstevníci v rodinách.

 • 2.1 - 28.4.2017
 • Soukromý dětský domov SOS 92, o. p. s.
19 hlasů