ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Aktivity Fondu

ING  Bank a Nadace Terezy Maxové dětem spolupracují na různých projektech. Nejedná se pouze o grantovou komisi a rozdělování finančních prostředků, ale také o návštěvy podpořených subjektů, sponzorství a organizování vlastních dobrovolnických aktivit.

Zástupci ING  Bank a Nadace Terezy Maxové dětem osobně navštěvují podpořené skupiny a seznámí se tak s konkrétními projekty. Během těchto návštěv jsou informováni, jakým způsobem byly poskytnuté prostředky využity a jakou konkrétní potřebu zaplnily. Během návštěvy také často probírají možnosti další spolupráce. ING  Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem  pomáhá i nefinančně formou dobrovolné pomoci zaměstnanců ING  Bank nebo Nadace Terezy Maxové dětem.

V letošním roce jsou v plánu tyto aktivity:

  • „Charity Breakfast“. Pro letošní rok jsou plánovány dva termíny, a to jarní: ve středu 23. 5. 2018 a podzimní: ve středu 7. 11. 2018. Na obě akce vybereme konkrétní příběhy k podpoře.
  • Malovací soutěž pro děti z dětských domovů a náhradních rodin. Téma: „Moje země - 100 let Československa“. Petra Zapletalová ve spolupráci s Andreou Juckem/Veronikou Němcovou připraví vizuál. Vyhlášení soutěže a obeslání dětských domovů + rodin nejpozději do 2. 4. 2018. Soutěž vyhlásíme také v časopise Zámeček v jarním vydání. Uzávěrka prací do 13. 7. 2018, vyhlášení výsledků nejpozději do 13. 8. 2018. Soutěžit budou děti ve dvou kategoriích, a to 0-12 a 13+. V obou kategoriích budou ceny následovně: 1. místo – 5 000 Kč, 2. místo - 3 000 Kč, 3. místo – 1 000 Kč. Hlasovat v letošním roce budou jen zaměstnanci ING banky – nebudeme spouštět veřejné hlasování na webu.
  • Vánoční besídka pro děti z dětských domovů a náhradních rodin – pro tento rok je naplánováno představení v Divadle kouzel Pavla Kožíška na neděli 9. 12. 2018.
  • Orientační běh spojený s finanční gramotností – předběžně stanoveno na neděli 3. 6. 2018, Petra Zapletalová + Radka Melišíková připraví informační e-mail pro domovy.
  • Hravý finančník – den otevřených dveří v ING bank – pozvání dětí z dětských domovů do banky, představení činnosti banky + finanční gramotnost, předběžně je stanoven termín čtvrtek 15. 11. 2018.

2  3  4  5