ING Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem

Aktivity Fondu

ING  Bank a Nadace Terezy Maxové dětem spolupracují na různých projektech. Nejedná se pouze o grantovou komisi a rozdělování finančních prostředků, ale také o návštěvy podpořených subjektů, sponzorství a organizování vlastních dobrovolnických aktivit.

Zástupci ING  Bank a Nadace Terezy Maxové dětem osobně navštěvují podpořené skupiny a seznámí se tak s konkrétními projekty. Během těchto návštěv jsou informováni, jakým způsobem byly poskytnuté prostředky využity a jakou konkrétní potřebu zaplnily. Během návštěvy také často probírají možnosti další spolupráce. ING  Bank Fond Nadace Terezy Maxové dětem  pomáhá i nefinančně formou dobrovolné pomoci zaměstnanců ING  Bank nebo Nadace Terezy Maxové dětem.

Do budoucna plánujeme další prohlubování spolupráce a zapojování nejen zaměstnanců, ale i klientů a investorů na námi podpořených akcích.

2  3  4  5 


2  3  4  5